mochi land

با خمیر لوبیا آشنا شوید!

/post-3

در این مقاله ما شما را با خمیرلوبیا آشنا میکنیم، نحوه تهیه انواع آن در فرهنگ های متفاوت را بررسی میکنیم، مختصری از تاریخچه ی غنی آن را برایتان بازگو میکنیم و در نهایت چندین شیرینی که به کمک آنکو درست میشوند را به شما معرفی می کنیم.