حداقل تعداد

  • حداقل تعداد سفارش 4 عدد میباشد!
  • وزن بسته ۶ عددی حدودا نیم کیلو هست
  • فقط 6 عدد موچی در بسته کادویی جا میگیرند. لطفا مد نظر داشته باشید.
  •  به طور مثال شما 7 موچی سفارش داده اید. 6 عدد در بسته کادویی و 1 عدد در بسته طلقی جا میگیرند.